2024-01-22

Har to ganger forfattet et svar til noen på Mastodon, så bare slettet det. Jeg synes ikke det er frekt eller syrlig. Men det kan hende det blir oppfattet slik.

Selv om svaret mitt mer eller mindre er:

Synes du svarer deg sjøl greit med siste del av siste avsnitt.

Og hen har jo etterspurt tilbakemeldinger. Men klok av skade finner jeg det smartest å ikke engasjere meg rett før sengetid.