2023-06-07

Samme prosedyre som i fjor. Og ståa er den samme. Upgrade spilt inn før Snell hadde sine 30 minutter med Vision Pro. Og var bare Arment som var i Cupertino av ATP, og uklart om han er inkludert i gruppen som får sin lille opplevelse med the shiny new.

Og min aversjon mot siste podcast gjør seg fortsatt gjeldende. Det føles som en jobb å lytte på.