2023-05-09

I går på Reddit så var det en eller annen tråd der noen lurte på hvem som ble såret ettersom de hadde begynt å bruke «unhoused» i stedet for «homeless». Det var en liten diskusjon rundt det. Tror konklusjonen på det tidlige stadiet var at det handlet litt mer om å være nøyaktig i språkbruken. Det er forskjell på noen som har jobb og tjener penger, men ikke har råd til å eie eller leie bolig kontra noen som pga diverse andre problemer (inkludert mentale), ikke har egne penger og ikke får hjelp.

De to gruppene trenger forskjellige tiltak for å løse problemet.

Så var det noen som linket til følgende video med George Carlin

Jeg har sett litt av George Carlin sine opptredener, og for det meste har jeg jo funnet det underholdende.

Kortversjonen er jo at under Første Verdenskrig het en bestemt tilstand som rammet en del soldager for «shellshock», som under Andre Verdenskrig ble til «battle fatigue», som under Koreakrigen ble til «operational exhaustion» og til slutt under Vietnamkrigen ble til post-traumatic stress disorder (som jeg tror fortsatt brukes den dag i dag). Det var noen eksempler til, før han trakk fram «no one is blind anymore, partially sighted or visually impaired».

Og det siste er jo noe jeg trakk fram når Professor emeritus Finn-Erik Vinje begikk en kronikk på tampen av 2021.

Så alle døve personer vil være hørselshemmede, men ikke alle hørselshemmede vil være døve. Og følgelig, alle blinde personer vil være synshemmede, men ikke alle synshemmede vil være blinde.

Så i et samfunn med krav om universell utforming, krav om tilpasning for de med medfødte eller senere påførte funksjonshemninger, så er det kanskje naturlig å bruke begreper som omfavner flere enn bare de som er døve og blinde. Norges Døveforbund jobber for både døve og hørselshemmede, og Norges Blindeforbund jobber for både blinde og svaksynte skriver de på sine hjemmesider. Og basert på hva de fortsatt kaller seg selv, så kan det virke som om de ikke har problemer med ordene døv eller blind.

Tilbake til Carlin og kjeden «shellshock -> battle fatigue -> operational exhaustion -> post-traumatic stress disorder» synes jeg jo man gikk fra beskrivende -> pynte på -> pynte på -> beskrivende. Særlig når man fortsatt et halv århundre fortsatt bruker begrepet flittig, og ikke bare eksklusivt om soldater som har opplevd krig, men generelt om reaksjoner på alle mulige traumer.

Før jeg så klippet med Carlin så kjente jeg bare til det første og siste begrepet. De to i midten hadde jeg ikke hørt om før, men SEF på Wikipedia kan tyde på at Carlin muligens var noe unøyaktig med begrepsbruken (men jeg gidder sjekke den historiske bruken). F.eks er «battle fatigue» (også kjent som Combat stress reaction) noe som skjer i kampens hete, soldaten er sliten og stresset pga kampene, lite søvn osv, og regnes som en kortvarig reaksjon. Og skal ikke forveksles med f.eks PTSD. Dog, til Carlin sitt forsvar, jeg er ikke kjent med hvorvidt denne nyansen var gjeldende i 1990 (men jeg mistenker at den var der).

Så der andre kanskje ser at man pakker inn språket i bomull/er politisk korrekt/WOKE!, så ser jeg ofte en presisering av språket. Eller en endring som får kanskje noen til å tenke litt mer. Ingen tar skade av at noen sier handikapabel i stedet for handikappet. Jeg vet ikke om det var vanlig å si det i Norge, er kanskje en litt mer amerikansk ting. Kan ha noe med at i Norge har man vel prøvd å etterstrebe at f.eks de med enkelte fysiske funksjonshemminger skal gå på vanlig skole og heller tilpasse lokalene og utdanningen der, enn å nødvendigvis sende de til spesialskoler.

Selv om jeg mener å huske at jeg har lest at det ikke var alle disse målsetningene som var til det beste for den med funksjonshemningen og enkelte andre i klassene.

En liten digresjon på tampen. Akkurat denne tingen er ofte grunnen til at jeg har litt vanskelig for å se på standup-show på Netflix, HBO osv. Humor av observasjoner som ofte er veldig unøyaktige når man tenker over det. Men fremføres på en morsom måte. Så jeg ser noen minutters klipp her og der. Men å se et show på 60+ minutter blir ofte litt for mye for meg. Små doser på noen minutter her og der får holde.