2023-01-14

Rapport fra det moderlige opphav antyder at klagen jeg sendte til fylkeskommunen har hatt effekt og at det visstnok var særs bra brøytet for første gang på alltid… vel, på mange år i alle fall.