2022-12-22

Føler meg ekstra gammel, har sendt klage til fylkeskommunen vedrørende manglende snøbrøyting. Riktignok på vegne av mitt moderlige opphav.