Husdyret 📚

2021-08-27

Husdyret av Camilla Grebe er en sånn veldig grei spenningsbok. Jeg gjentar meg selv.

Selv om Peter og Hanne er med i boken, så er fokus i denne på en nyutdannet politikvinne som heter Malin som skal være med å etterforske en cold case på hennes hjemsted, og på en spesiell gutt som heter Jake.

Bedre en forrige (ikke minst takket være at Peter og Hanne har en litt mer perifer deltagelse i historiefortellingen). Og selv om det males bredt med billedspråkpenselen, så virker det som den er litt mindre dominerende enn i «Når isen brister». Kan hende jeg tar feil, kan være at hvem som er oppleser/hovedfokus har noe å si for hvordan man opplever billedspråket. Malin og Jake er ikke akkurat noiresque rollefigurer.

Samt at den faktisk overrasket litt mer enn forrige. Kompetent krim, kan anbefales.