2024-06-22

Det må kunne sies at kvalitetsforskjellen mellom sesong 1 og så langt av det som ble sesong 2 (egentlig sesong 3) av Taskmaster Australia er enorm.

Er litt mer Taskmaster NZ over det hele.