2024-06-22

Balkan, en stor halvøy i Øst-Europa

Lurer på om den beskrivelsen er helt holdbar Aftenposten.