2024-06-12

The best way I can summarize my thoughts on generative AI coming to Apple’s products is that in their own example, the doodle is way better than the massaged render

Så rart, en droddel lagd av en designer ansatt av Apple er bedre enn den ai-genererte. Fordi folk flest som kommer til å drodle er like gode som den gemene designer som jobber for Apple.

Kvalifisert gjetning, hva jeg kommer til drodle vil være uendelig dårligere enn hva Apple Intelligence klarer å generere.

Fascinerende at kreative mennesker klarer å være så fantasiløse.