2024-06-03

Det er jo litt ironisk at en regjering med Arbeiderpartiet var kjapt ute med tvungen lønnsnemd.

Og selv om leder for Akademikerne sa følgende:

Det er det sugerøret vi ikke vil ha inn i vår lønnsmasse igjen. Et lavlønnstillegg som gir mer i prosent til de mer lavest lønn innebærer at det blir finansiert med lønnsmassen til de høyt utdannede, sier Nordli.

Synes det er en smule nedlatende. Og lite solidarisk. Men streikeretten har de, selv om den i prinsippet ser ut til å ha forsvunnet for litt vel mange grupper.

Lurer litt på hvor nøytrale de nøytrale medlemmene i Rikslønnsnemda er i en konflikt der en av partene er Akademikerne.

Faste nøytrale medlemmer:
Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, nemndleder
Seniorforsker Erling Barth
Professor Bjørnar Borvik