2024-05-24

Likte denne fra Jason Becker, som jeg har en kvalifisert gjetning er inspirert av de siste dagene på allheimen (les: OpenAI og deres bruk av en stemme som ligner på Scarlett Johansson sin fra Her, Microsoft sin nye Recall funksjon og en generell forakt for AI (et begrep jeg misliker sterkt, ML er mer passende)).

Det var som i gode gamle dager på Twitter. Utrolig slitsomt. «Forbudt» med nyanser.

But it does mean that there are many things that are not safe to share. I don’t think it’s always safe to play Devil’s Advocate or “try out” an argument or even an identity to see how it feels.

Det er noen ganger jeg har prøvd i sosiale medier prøvd å spille rollen som djevelens advokat, men egentlig ikke. Det er bare noen ganger at de føles som om noen værer blod og alle begynner å jakte i flokk, så jeg prøver å bringe litt nyanser og balanse inn. Noen ganger går det. Noen ganger ikke.

It also means that sometimes when your peers and people you respect have all decided what the “right” view is, it’s very hard to comfortably express a less strident, more lukewarm, more timid, and possibly more complex or nuanced take, especially if you’re not ready, willing, and able to present a dissertation about your view point.

Jeg så noen bli mistenkeliggjort fordi de kom med en nyansert mening, som en dag eller to etterpå ser ut til å være den korrekte. Jeg så et helt miljø bli mistenkeliggjort fordi noen kommentarer ga støtte til førstnevnte.

Fordi av en eller annen grunn så virker det til tider som om å ha oppfatningen at noe kan ha negative og positive sider er feil. Enten så er alt negativt eller så er alt positivt.