2024-04-22

Ikke at jeg tror at jeg nødvendigvis kommer til å gjøre noe fornuftig med scribbles.page, men liker å støtte opp om noen som ser ut til å gjøre en bra jobb og uten at jeg kommer til å mase hull i hodet.

Så jeg betalte for en lifetime i dag. Uansett varighet, det er nok ikke jeg som tjener på det.