2024-04-14

14/52

Det kan vel sies at Matthew Vaughn har hatt en noget nedadgående kurve når det gjelder regissering.
Man kjenner igjen stilen. Jeg lar meg underholde. Men summasummarum er den ekstra middels.
Jeg hadde nok vært snurt om jeg hadde betalt penger for å se den.