2024-03-30

Har jo blitt vant med å se det bak hagen når jeg er på besøk hos det moderlige opphav. Men fortsatt moro.