2024-03-27

Bør ikke være noen tvil i hvilken by jeg er i.