2024-03-23

Det er sikkert en god grunn til at «diet» blir til «dieted» mens «duet» blir til «duetted». Men det er litt morsomt lell. Fra «Spelling Bee» 13. mars.

Noen av de godkjente ordene fra Spelling Bee den 13. mars. &10;Dieted Diet Duetted Duet Delt Tutu Digit Glutted