2024-03-08

Har begått bestilling av ny NAS i dag. Den jeg har i dag begynner å snart å bli tenåring, og når disk 2 begynner å klage på I/O feil, så vurderte jeg det dithen at det begynte å bli mer hensiktsmessig å investere i ny boks.

Går også fra 10TB over 5 disker til 48TB over 4 disker. Skjedd noe på 12 år.