2024-02-19

Har hatt min ZSA Voyager i cirkasarium tre måneder nå. Jeg startet jo litt komplekst med å legge inn litt vel kompliserte konfigurasjoner i tillegg til en den norske layouten med a til å jeg fant mest fornuftig.

Så har jeg for det meste brukt monkeytype med norsk bokmål og bare ord for å øve sånn med jevne mellomrom. Og følte at i det store og hele så har jeg begynt å få sånn passe grei fart på tastene og feilrate.

Særlig med tanke på at det er ikke avskrift jeg skal bedrive med.

Så da var det på tide med neste skritt i opptrening, og det var å slå på tegnsetting. Det er fortsatt tilfeldig utvalgte ord fra forskjellige korpus (ut i fra hvor vanlige ordene er) og med tilfeldig plassering av tegnsetting (igjen ut i fra hvor vanlige de er, så komma og punktum er mer vanlig enn f.eks bindestrek).

Det medførte jo selvsagt en viss redusering i hastighet, og til tider litt flere feiltastinger. Men men det gikk ikke så lang tid før jeg følte at det gikk bedre, noe også tallene viste.

Og ikke minst, det var litt viktig å få et inntrykk av hva jeg bør gjøre for å forbedre programmeringen og plasseringen av ikke-alfanumeriske tegn.