Nyansert skuffelse

2024-01-30

Følger en del nyanserte mennesker på sosiale medier som er veldig flinke til å formidle kunnskap om betente og/eller komplekse temaer på en veldig god måte. Noen ganger underbygger de bare den meningen jeg allerede har, noen ganger får de meg til å endre (eller i det minste til å bevege meg fra den ene siden til den andre på skalaen (det er ikke alt som er svart eller hvitt, det er nyanser i mellom).

Jeg setter alltid pris på å tilegne meg ny kunnskap og prøve å se på ting fra en annen flere sider.

Men noen ganger deler de andre sine påstander som er verifiserbart usanne. Eller andre ganger bærer delingene preg på at påstandene som blir fremlagt passer inn ens eget verdensbilde.

Uten å si noe særlig annet om konflikten (voldsbruken er ikke proporsjonal, den er umenneskelig og behandlingen av sivilbefolkningen er grotesk), så er det vel kanskje ikke så vanskelig å tenke seg til en annen spesiell militær operasjon om hvorfor det er litt større etterspørsel etter kuler og krutt enn det er tilbud akkurat nå.