2024-01-24

Gledelig å se at flere nyhetsbrev har flyttet fra Substack, inkludert flere av de jeg betalte for. Og at flere er på vei til å flytte.