2024-01-12

Begynte å lese Cory Doctorow sin post om Apple og hva som er Apple sin største fordel

Apple’s most valuable intangible asset isn’t its patents or copyrights – it’s an army of people who believe that using products from a $2.89 trillion multinational makes them members of an oppressed religious minority whose identity is coterminal with the interests of Apple’s shareholders.

Som inneholdt en del poenger som jeg naturlig er både enige og uenige med. Men det var litt slitsomt å lese fordi han brukte mange uttrykk fra religiøsitet, kulter, sekter, vantro og frafall.

Jeg regner jo med at ordets mann som Doctorow tross alt er gjorde dette bevisst. Fordi jeg er jo klar over at Cult of Mac var en ting når ting var som mørkest på 90-tallet (som uansett fra før min som eier av produkter med eple-logo (en PowerBook 12 i 2004)). Og at denne holdningen om at alle som bruker ting med eple-logo er sektmedlemmer som bare bryr seg om logoen (kan aldri være at man opplever produktene som gode (selv med alle de slemme begrensingene)).

Men for meg ble det litt slitsomt å lese til slutt. Malte med litt vel bred pensel.