2024-01-10

Ruter sier følgende på sine sider.

Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport.

Men når de fraskriver seg skyld for problemene som har vart i over en uke og sannsynligvis fortsetter neste uke pga kulde.

Ansvaret for at bussene går som lovet, er hos operatøren.

Så blir det vel tross alt ikke Ruter, men Unibuss, Nobina, Vy Buss og Connect Bus som står for over halvparten av landets kollektivtransport. Og ikke Ruter.

Ruter hverken eier eller kjører bussene i Oslo. De legger rutene ut på anbud. I dag er det fire underleverandører som kjører busser på oppdrag fra Ruter: Unibuss, Nobina, Vy Buss og Connect Bus.

Mener å huske at AtB brukte sammen taktikk for å fraskrive seg ansvaret i en annen sak for noen år siden (kan hende jeg husker feil, men tror det var noe med sjåfør som hadde telefon som spilte av en video mens han kjørte).

«The buck stops here» likte Harry S. Truman å si. I disse dager er det Ruter som skal ta ansvaret for det som skjer og samarbeide med underleverandørene for å redusere problemene og gjøre sitt ytterste for at det ikke skal skje igjen.