2023-12-20

Kråken og månen.

Kråke i toppen av et snødekt grantre. Halvmåne på blå himmel.