2023-12-17

Spelling Bee hos NY Times som feilaktig og forståelig nekter å godkjenne det norske ordet minnepinne.