2023-12-15

Da har man, som alfa beta male, sett på The Barbie. Morsom nok film, dog jeg skjønner nok at den er viktigere for andre målgrupper som jeg ikke er en del av.

Men jeg lot meg underholde.