2023-12-14

Så var Threads tilgjengelig for oss ikkebritiske europeere. Og er fortsatt cirka like uinteressant for meg så lenge jeg ikke kan følge brukere på Threads fra min favoritt mastodonklient.