2023-11-06

Note to self. Om man plutselig får en idé om noe man vil poste, enten gjør det med en gang eller skriv et notat om idéen.