2023-10-29

Klistremerke som antyder samer for legalisering.