2023-09-10

Day 10. cycle. What lies at the end of the election cycle. Pick and choose.

Dag 10. syklus. Hva som ligger i andre enden av valgsyklusen. Velg og vrak.

Inside of an election booth