2023-09-06

Day 6. well. Again with a technicality. Perhaps not a stairwell since it is on the outside. But I like the picture.

Dag 6. brønn. Teknisk sett kanskje ikke en trappebrønn (som igjen kanskje ikke er et ord) siden den er på utsiden. Men jeg liker bildet.

Trapp på Grønland Politistasjon