2023-09-05

Day 5. forest. Some trees in a park is perhaps not an forest. But it is the most common place for me to experience the calming effects of trees.
Dag 5. skog. Noen trær i en park er kanskje ikke en skog. Men det er mitt sted å oppleve roen trær kan gi.

urban forest (aka trees in a park).