2023-08-04

Morken benk lagd av en halv tømmerstokk