2023-06-14

Årets beste dag på jobben. Tradisjonen med å leie inn en softismaskin for en dag har blitt gjenopptatt.

Relatert: har spist så mye softis at man er lettere kvalm.

Relatert til relatert: absolutt verdt det.