2023-06-10

Lager en pizza som sannsynligvis klarer å fornærme både italienere og amerikanere.

Ingen flere detaljer vil bli gitt.