2023-06-09

Valgets kvaler mellom å kjøpte en basemodell Mac Studio 2022 med 10% rabatt, eller avvente litt og kjøpe en basemodell Mac Studio 2023 (med det nye prisnivået takket være svak norsk krone). Avvente pga hvordan ssd-konfigurasjonen har vært på basemodellene med M2, så en viss fare for at oppgradering av ssd kan være fornuftig.