2023-05-16

Ulempen med å være litt sendrektig før man går full Zelda på fredags kveld før denne uken er jo at om man ikke får tingene på tirsdag, så får man det ikke før på fredag pga søttende mai og himmelspretten.

En yngre versjon av meg ville ha vært særdeles irritert. På den annen side, en yngre versjon av meg ville ikke ha kunnet gått full Zelda.