2023-05-04

Jobben har fasadevask. Jobben har da naturlig nok stoppet muligheten for å bruke utvendig solskjerming denne uken. Som er litt upraktisk for meg, veldig upraktisk for andre ut i fra arbeidsplass.

I stedet for å koordinere dette ut i fra hvilken side av bygget de skal vaske.