De siste dødsdømte 📺

2023-04-26

Har de siste ukene sett på NRK-dokumentaren De siste dødsdømte. Om landssvikoppgjøret, gjeninnføringen av dødsstraff, og hvem en del av de som ble henrettet var.

Og ikke minst den tilsynelatende tilfeldighet i alvorlighetsgrad for hva de ble henrettet for. Og hvor lenge etter krigen de ble dømt.

Samt at den avdekket en del svakheter i min egen kunnskap om krigsårene i Norge.

I hine hårde dager var jeg veldig historieinteressert, og særlig om andre verdenskrig og opptakten til den. Men det var mer på det overordnede plan. Invasjonene. Slagene. Ikke de detaljene om hvordan dagliglivet var f.eks i Norge. Jeg hadde en gang besteforeldre jeg kunne ha spurt om detaljer på det, men tyvärr var det hele en stor blindsone for meg. Og nå er det for sent.

Når det gjelder straff så heller jeg veldig tungt mot rehabilitering over hevn. Og at dødsstraff er barbarisk. Som rammer uskyldig tredjepart. Og uansett ikke kan omgjøre det som er gjort. Som ironisk nok (føler at det kan brukes her) også gjelder bruk av dødsstraff i de tilfeller der uskyldige mennesker er dømt. Og i den grad det er et problem med straffeutmåling her i Norge så er det at selv om vi er flinke til å rehabilitere og har lav grad av tilbakefall, så har vi dessverre en blindsone for de som ikke lar seg rehabilitere. Eller ikke kan rehabiliteres med tanke på psykose.

Men når det er sagt så har jeg ingen problemer med å se at det i Norge var sterke følelser for litt ekstra kraftig hevn. Og at en person som Henry Rinnan med sin bande fortjente dødsstraff har jeg ingen problemer med. Selv om det forekommer meg litt merkelig at 10 av 30 (og av 25 fullbyrdete) henrettelser er på medlemmer av Rinnanbanden. Og at 8 av de 10 ble henrettet samme natt (12. juli 1947), og at det var samme tropp av 10 politikonstabler som utførte dette. Jeg regner med at det var mange som fikk traumer av dette, og at det ikke var uten grunn at politiet i Trondheim begynte å bli veldig motvillig til å utføre henrettelser.

Og uten å ha sjekket i detalj, så virker det som om det var litt flere fra de lavere sjikt av samfunnet som ble dømt til døden for sine handlinger. Noe kan vel forklares med at en del av overløperne som var med i NS og samarbeidet med tyskerene nok endte sine egne liv når frigjøringen kom. Men alt i alt kan det jo virke som at landssvikoppgjøret nok rammet veldig ulikt.

Men sånn er det vel alltid. Noe fordeler må jo eliten ha. Selv når det gjelder straff etter landssvik.

Alt i alt en interessant serie, selv om grepet med å ha med slektninger (nieser, nevøer, barnebarn) av den henrettede med på en rundtur i regionen der forbrytelsene ble utført kunne muligens ha vært tonet ned litt. Å se noen se ettertenksomt og være sjokkert etter å ha fått vite om nok en gjerning utført i krigsårene ble litt repeterende til slutt. Som startpunkt for en samtale med en historiker greit nok, men noen av de første episodene hadde litt vel mye av dette.

Noen vil kanskje også anklage serien for å ha en viss sterk slagside om at dødsstraff er barbari (et synspunkt jeg deler) med f.eks å trekke frem ene torturofferet i 7. episode mente at torturisten ikke skulle henrettes. Men det var et offer, det kan jo hende at andre offer hadde andre meninger.

Og ikke minst det juridiske om innføringen av dødsstraff etter krigen. I min bok hadde det vært et tema som hadde vært interessant å bruke litt mer tid på ettersom det tross alt er så viktig for hva som skjedde i de første etterkrigsårene.

Ikke er jeg jurist, ikke har jeg studert grunnloven, men når f.eks §97 trekkes frem

Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.

Så antar jeg jo at forræderi og samarbeid med fienden hadde sine lovbestemmelser. Og det samme med drap og tortur. Og at selv om strafferammer ikke inkluderte dødsstraff før krigen har jeg ikke noe problem med å se at den alminnelige rettsfølelsen i Norge rett etter krigen tilsa at dødsstraff burde kunne benyttes i enkelte tilfeller. Som f.eks Quisling eller Rinnan (og sikkert enkelte av hans kumpaner (men igjen, når 10 av 25 fullbyrdete henrettelser var av medlemmer fra Rinnanbanden, så virker det litt ubalansert)).

Alt i alt en meget interessant serie, som gjør at jeg skal prøve å oppsøke flere serier på samme tema i NRK sine arkiver.