2023-04-12

Jeg ville kanskje ikke ha brukt chunks i produktnavnet (litt fordi at det ikke er norsk), men mest fordi at hysechunks høres ut som noe jeg ikke har lyst å spise.