2023-04-12

Basert på to dager så er adieu et håpløst startord i Wordle.