2023-04-04

Da har man startet en prøve av medlemskap i Hipstamatic. Mange mulige kombinasjoner å leke med, kan bli vanskelig å finne en favoritt.

*mimre 12 år tilbake i tid når jeg tok 48 bilder av samme scene for å teste maaange (vil ikke si alle fordi jeg har bare vage minner om hvordan det fungerte)*