2023-04-03

Akkurat som det å slutte med Twitter var et savn for baseball, så innser jeg jo at det samme gjelder for den kommende starten for Eliteserien.

Totalt blank på hva som har skjedd med overganger osv.

Noe som kan være en ulempe for den årlige tabellkonkurransen jeg deltar i.