2023-03-10

Noen ganger treffer en reklame virkelig godt. Særlig når man bruker samme kaffekopp som jeg drikker av når man er på besøk til sitt moderlige opphav.