2023-02-05

Snømannen Kalle. Antar jeg. Spurte ikke om navn.