2023-01-25

Ack, ser noen tar feil om prising på software, oppdateringer og diverse ting rundt dette. Og kommer med motargumenter mot ting ingen har argumentert for.

*sitt på hendene så du ikke blander deg inn*