2023-01-23

En benk i kveldsmørket under gatelys og snødekt bakke