2023-01-11

Har sett noen innspill mot nye sykkelfelt her i nabolaget og andre steder i Oslo. Ting tyder på at førstnevnte kanskje er mer til for å oppnå måltall. Noe som er tåpelig.

Men mange har lignende argumenter ala disse.

fjerningen av parkeringsplassene vil føre til høyere fart, mer støy, høyere klimagassutslipp og større ulykkesrisiko

Noe som betyr at naboer (les bilister) mener den største risikoen/problemet er at andre bilister er rævhol.