2023-01-10

Det er ofte litt morsomt/frusterende hvordan vi aldri ser ut til å lære av fortidens feil, bortsett fra å fortsatt bruke samme argumenter for hvorfor man skal gjøre samme dumme tingen om og om igjen og forvente et annet resultat. Interessant video fra Not Just Bikes.