2022-12-26

Litt tåpelig av substackappen at om man limer inn en url til et spesifikt innlegg på substack så greier den ikke parse det slik at den viser deg selve innlegget, men bare lister opp diverse ikke-relevante substacker. Greier ikke å vise selve substacken fra urlen en gang.