2022-11-19

Noen som ikke er helt på ballen i TV app redaksjonen.